Raport z wystawy „Europejski tydzień technologii mikrofalowych” (EuMW 2023)

„Europejski tydzień technologii mikrofalowych” (EuMW 2023) odbył się w Berlinie w dniach 17-22 września. W ramach EuMW 2023 odbyła się wystawa, warsztaty, krótkie kursy oraz szereg wydarzeń techniczno-społecznych.

Tydzień rozpoczął się ekscytującą ceremonią otwarcia, podczas której prelegenci z różnych środowisk podkreślili znaczenie współpracy i innowacji w dziedzinie inżynierii mikrofalowej. Świat staje się coraz bardziej połączony, i ważne jest, aby naukowcy, inżynierowie i specjaliści z branży spotykali się i dzielili swoją wiedzą i doświadczeniem.

Hala wystawiennicza była tętniącym życiem centrum działalności, w którym firmy z całego świata prezentowały swoje najnowsze produkty i technologie w dziedzinie mikrofal i RF. Od komponentów i podsystemów do sprzętu testowego i pomiarowego — odwiedzający mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą najnowocześniejszych rozwiązań. Wystawa stanowiła wyjątkową platformę do nawiązywania kontaktów, umożliwiając profesjonalistom z branży nowe partnerstwa i współpracę.

Jednym z najważniejszych wydarzeń EuMW 2023 była seria sesji technicznych i warsztatów, podczas których eksperci ze środowisk akademickich i przemysłowych dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wynikami badań. Tematy obejmowały szerokie spektrum, w tym teorię i techniki mikrofalowe, systemy RF, anteny i zaawansowane materiały. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w interaktywnych dyskusjach i zdobyć cenną wiedzę od liderów w tej dziedzinie.

Na wystawie również zostały przedstawione nasze produkty z kompaktowym analizatorem widma w czasie rzeczywistym serii Heroic SA/NX. Wzbudziło to szczere zainteresowanie wśród zwiedzających wystawę. Dzięki temu mogliśmy lepiej opowiedzieć o naszym produkcie i zademonstrować jego możliwości. Udało nam się również pozyskać kilku potencjalnych klientów. Z jednym z nich została już podpisana umowa na dostawę kilku analizatorów widma SAE-200 oraz analizatorów widma węzłów sieciowych NXE-90. To był przyjemny wynik całego wydarzenia.

EuMW 2023 dobiegło końca, komitet organizacyjny wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom za wkład w sukces wydarzenia. Tydzień charakteryzował się duchem współpracy, innowacji i dzielenia się wiedzą, co jest niezbędne do rozwoju inżynierii mikrofalowej.

Patrząc w przyszłość, EuMW będzie nadal wiodącą platformą dla badaczy, inżynierów i specjalistów z branży, aby wymieniać pomysły, prezentować najnowocześniejsze technologie i sprzyjać współpracy. Kolejna edycja EuMW jest już z niecierpliwością oczekiwana i spodziewamy się, że będzie kontynuacją sukcesu z poprzednich lat.